Top Banner Image

Orthodox Ethos | permalink source

Articles tagged: Liturgical abuse

November 27th, 2021

Η Πατερική Στάση για τα Εμβόλια - Συνέντευξη με τον π. Σάββα Αγιορείτη (1/3)

Για την εκπομπή, το Oρθόδοξο Ήθος

Στο Α' μέρος της συνέντευξής μας με τον πάτερ Σάββα Αγιορείτη και θα ασχοληθούμε με:

Η κυτταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρυα στην παραγωγή εμβολίων

Η στάση ορθοδόξων βιβλιοθηκών για την κρίση των κυττάρων στα φάρμακα

Η απαγόρευση των ανεμβολιασμένων στους ναούς

Η αλλαγή που παρατηρείται σε πολλούς εμβολιασμένος

The Orthodox Ethos...


October 26th, 2021

Fr. Ioannis Drongitis on Covidism

Interview in Four Parts

If you are in Fr. Demetrios Carellas’ email group, you will have noticed a four-part presentation of interviews by Fr. Ioannis Drongitis from October 3rd to October 7th. These reveal, to the English-speaking world, this priest who was not known before but we now hear boldly and “as one having authority” (cf. Matthew 7:29) confessing the truth of the spiritual matters on which many...


September 20th, 2021

Men Have Become Wolves to Men

“Do you want to be healed?” -- St. John 5:6. A new epistle from the Burning Bush Brotherhood

August 10th, 2021

Standing in the Temple of Thy Glory, We Think Ourselves to Stand in Heaven, O Theotokos

Archbishop Averky of Jordanville

IN GREAT LENT, we often hear these very significant words in our churches, for they are read at every Matins service.

In truth the church is an earthly heaven,” our great righteous one and man of prayer, the ever-memorable pastor of Kronstadt, Father [now Saint] John emphasizes: “where God’s altar is, where the awesome Mysteries are celebrated, where the Angels minister with...


August 2nd, 2021

An Essential Epistle on the Greatest Blasphemy of Our Days

By George Karras, “Orthodox Heritage” editor, May 27th, 2020.

MESSAGE OF THE MONTH (May 2020)

Today, at the end of the most tragic Lenten and Paschal season His Bride has ever lived, we celebrate the Apodosis of Pascha and tomorrow Orthodoxy observes His Holy Ascension. Sadly, most Orthodox churches shall remain either closed or with limited (at best)...


August 1st, 2021

Open Letter: TO OUR BELOVED HIERARCHS, BROTHER CONCELEBRANTS, AND OUR FAITHFUL FLOCKS

From the Burning Bush Brotherhood

July 21st, 2021

A Courageous Example in Troubled Times: Hieromartyr Vladimir of Kiev's response to the 1890 Cholera Epidemic

The saint had more services offered and he himself traveled to severely afflicted areas...

Original post by Fr. Zechariah Lynch:

In this post I am sharing with you, the reader, two important examples from the life of the New Hiero-martyr Vladimir of Kiev. The accounts are take from his recorded life in “Holy New-Martyrs of Southern Russian” by Vladimir Moss.

The first is an account of how the Saint conducted himself during the time of a cholera epidemic in Russia....


July 21st, 2021

Bishops: Do not persecute the Priests for preserving Orthodox traditions!

By Metropolitan Ambrosios of Kalavryta

His Eminence Metropolitan Ambrosios is the former Metropolitan of the Metropolis of Kalavryta and Aigialeia in northern Greece. What follows is a translation of his open letter, posted (in Greek) on Aktines on June 22, 2021."

"Your Beatitude,

Holy Fathers,
Brethren in Christ,

The Body of...


June 30th, 2021

A MUST READ! St. Paisios of Mt. Athos on the Blasphemous Treatment of Holy Things, God's Wrath, and Trusting God

"Even if one has some phobia about getting sick, Christ will help if one makes the sign of the Cross with faith." - St. Paisios

“Her priests have violated My law and profaned My holy things; they have not distinguished between the holy and unholy, nor have they made known the difference between the unclean and the clean; and they have hidden their eyes from My Sabbaths, so that I am profaned among them.” - Ezekiel...


October 20th, 2020

Three Miraculous Events which Show that Holy Communion is Invulnerable not only to bacteria and viruses, but also to everything else!

From the Website: agiapisti.blogspot.com

1. Presbyter Fr. P.L., known to the editorial team of our blog, recounts:

"My father-in-the-flesh, Presbyter E.L. had just Celebrated the Divine Liturgy in his parish in a village in Halkidiki (Northern Greece). As he finished the katalysis (consumption of the Holy Blood and Body that remained in the Holy Chalice), he wanted to add a little water, as is often the case,...


June 5th, 2020

The Suicidal Church, in Body or in Spirit

By Archimandrite Gregorios Estephan, Abbot of Holy Dormition of the Theotokos Monastery, Bkeftine, Lebanon

April 4, 2020

(Translated by: Maher Salloum)

Christ is risen, truly He is risen!

Christ is risen despite all of Satan’s attempts to prevent His Resurrection. Neither pandemics nor all of the evils of this world are able to prevent Christ’s Resurrection. Christ is risen and creation still trembles until this day as it beholds the light of the Resurrection, just as it did 2000...


May 31st, 2020

To our beloved Hierarchs and Clergy of the Orthodox Churches of America and everywhere

From Your Parishioners

May 31, 2020 – Sunday of the Holy Fathers

To our beloved Hierarchs and Clergy of the Orthodox Churches of America and everywhere:

In May of 1848, The Eastern Patriarchs wrote a profound encyclical to the Pope in response to his flawed papal primacy claims. Toward the end of this most...


May 29th, 2020

​Orthodoxy’s Third Iconoclastic Period: 2020-20XX?

Nicholas Metrakos

Over one thousand years later, the ugly wolf of iconoclasm is again growling at the gates of the Orthodox Church. The princes of this world, in fear of the loss of their temporary power and misguided by perverse and strange theologies have influenced the shepherds of the flock of Christ to reject the borders of tradition – just as Leo the Isaurian and Constantine the Dung-named pushed...


Orthodox Ethos is a collective effort of nearly a dozen Orthodox Christians, ordained and lay. Our purpose is to present and support the Orthodox truth, way and life, which is Christ Himself.

Get in touch with us at team@orthodoxethos.com

Mailing List
.

© 2022 Orthodox Ethos
We also run Uncut Mountain Press